ne puteti gasi pe: facebook twitter wordpress youtube picasa
COMUNICATE DE PRESA
 

Fundatia Dinu Patriciu investeste anual peste 5 milioane USD in educatie


BucureÅŸti, 15 noiembrie 2007


FUNDAÅ¢IA DINU PATRICIU investeÅŸte peste 5 milioane de dolari prin două ample programe de burse: Inventează-Å£i viitorul!, destinat susÅ£inerii financiare ÅŸi dezvoltării performanÅ£elor ÅŸcolare ale tinerilor liceeni ÅŸi studenÅ£i ce provin din familii cu resurse financiare modeste, ÅŸi Orizonturi deschise destinat absolvenÅ£ilor de studii universitare ce doresc să-ÅŸi desăvârÅŸească studiile academice post-universitare.

Întemeiată cu sprijinul ÅŸi implicarea omului de afaceri Dinu Patriciu, FUNDAÅ¢IA DINU PATRICIU este animată de convingerea că o societate modernă este o societate în care fiecare are cu adevărat ÅŸansa să-ÅŸi construiască propriul viitor ÅŸi că o astfel de societate nu se poate construi în lipsa iniÅ£iativei civice. FundaÅ£ia Dinu Patriciu îÅŸi propune să participe, prin propria sa strategie pe termen lung, la procesul de transformare a societăţii româneÅŸti într-o societate de cetăţeni, responsabili ÅŸi creativi, cu drepturi depline ÅŸi multiple posibilităţi de împlinire într-o lume a cunoaÅŸterii, intenÅ£ionând să devină o bancă de oportunităţi pregătită să acorde credit moral ÅŸi material acelor tineri cu posibilităţi financiare reduse.

"Cred în forÅ£a exemplului individual ÅŸi în datoria morală a celor care au reuÅŸit să împărtăşească societăţii din experienÅ£a ÅŸi roadele succesului personal. Sunt sigur că vom putea multiplica ÅŸansele de succes pentru tinerii români, ÅŸtiind că reuÅŸita fiecăruia este mai mare într-o societate care creează oportunităţi. Acesta este modul prin care eu înÅ£eleg să contribui la afimarea unei Românii prospere.” a declarat Dinu Patriciu, fondator ÅŸi preÅŸedinte al FundaÅ£iei.

Programul Inventează-Å£i viitorul! se adresează elevilor din clasele IX-XII ÅŸi studenÅ£ilor cu performanÅ£e ÅŸcolare bune, dar care nu au suficiente resurse pentru a studia în condiÅ£ii decente. Prin acest program, FundaÅ£ia Dinu Patriciu acordă simultan ÅŸi pe durata întregului an ÅŸcolar începând cu anul de studiu 2008-2009, un număr de 5.000 de burse în valoare de 200 lei pe lună pentru elevii de liceu ÅŸi 500 de burse în valoare de 300 lei pe lună pentru studenÅ£i. Pentru toÅ£i beneficiarii există posibilitatea prelungirii pentru anii ÅŸcolari/universitari următori, în măsura în care ei dovedesc că îÅŸi menÅ£in sau îÅŸi îmbunătăţesc rezultatele academice.

Beneficiarii trebuie să fie cetăţeni români, înmatriculaÅ£i ca elevi în clasele IX-XII, la cursurile de zi, în ÅŸcolile ÅŸi liceele din reÅ£eaua educaÅ£iei naÅ£ionale (publice ÅŸi/sau private) sau ca studenÅ£i în reÅ£eaua de universităţi româneÅŸti (publice ÅŸi/sau private) ÅŸi trebuie să îndeplinească simultan două condiÅ£ii:
1. să aibă o medie a ultimului an de studii cel puÅ£in egală cu 8,00;
2. să aibă o situaÅ£ie socială modestă, respectiv să provină din familii cu un venit pe membru de familie în ultimele trei luni inferior pragului de 400 RON pe lună.

”Accesul la educaÅ£ie este condiÅ£ia pentru o comunitate democratică ÅŸi prosperă. EducaÅ£ia este cea care formează generaÅ£ii ÅŸi mentalităţi, întreÅ£ine valori ÅŸi generează sentimentul apartenenÅ£ei la o cultură. Orice decizie care vizează educaÅ£ia influenÅ£ează de fapt viitorul pe termen lung al societăţii. De aceea consider că educaÅ£ia este resursa strategică a unei ţări. Nicio viziune de dezvoltare nu este posibilă fără sisteme educaÅ£ionale coerente. Este vital pentru România europeană ca tinerii să aibă acces la educaÅ£ie ÅŸi să-ÅŸi formeze o mentalitate bazată pe liberă iniÅ£iativă, pe gândire critică ÅŸi responsabilă.”  a adăugat Dinu Patriciu.

Programul de burse Orizonturi Deschise se adresează tinerilor care au absolvit studiile universitare ÅŸi îÅŸi propune să investească în  tinerii cu posibilităţi intelectuale excepÅ£ionale, pentru că ei sunt cei care vor forma generaÅ£ii de  profesioniÅŸti ÅŸi lideri capabili să genereze performanţă pentru România. Astfel, anual se vor acorda 100 de burse în valoare de 15.000 USD fiecare, pentru masteranzi ÅŸi/sau doctoranzi care vor fi sprijiniÅ£i în finanÅ£area studiilor post-universitare (master sau doctorat) în universităţi occidentale de prestigiu.

”În calitate de lider al unei mari corporaÅ£ii ÅŸtiu că lucrurile durabile nu pot fi clădite fără cunoaÅŸtere ÅŸi spirit întreprinzător ÅŸi că aptitudinile fiecăruia trebuie sprijinite ÅŸi cultivate cu grijă. De aceea cred că educaÅ£ia este o responsabilitate a fiecăruia dintre noi.”  a încheiat Dl. Patriciu.


Programele beneficiază de un prestigios comitet de evaluare format din personalităţi ale vieÅ£ii publice ÅŸi academice româneÅŸti:

Daniel Barbu, doctor în istorie, doctor în filozofie, profesor la Universitatea din BucureÅŸti, Facultatea de ÅžtiinÅ£e Politice (Coordonator al programelor de burse ale FundaÅ£iei Dinu Patriciu)
Ecaterina Andronescu, doctor în Åžtiinţă ÅŸi Ingineria Materialelor Oxidice, profesor la Universitatea Politehnica BucureÅŸti, ministru al educaÅ£iei (2000-2003), rector al Universităţii Politehnica BucureÅŸti, PreÅŸedintele Consiliului NaÅ£ional al Rectorilor, deputat începând cu anul 1996
Ionel Haiduc, preÅŸedintele Academiei Române, doctor în chimie, profesor la Universitatea "BabeÅŸ-Bolyai"
Ioan Pânzaru, doctor în filologie, Rector al Universităţii din BucureÅŸti
Andrei PleÅŸu, doctor în istoria artei ÅŸi profesor la Universitatea din BucureÅŸti, rector al Institutului de Studii Avansate "New Europe College", ministru al culturii (1989-1991), ministru al afacerilor externe (1997-1999)
Petre Roman, doctor în mecanica fluidelor, profesor la Universitatea Politehnica BucureÅŸti, prim ministru al României (1989-1991), deputat (1990-1992), senator (1992-2004), PreÅŸedintele Senatului României (1996-2000), ministru al afacerilor externe (1999-2000).

 


 

09.05.2008